Bảng giá

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT ĐỆM KYMDAN DELUXE
Quy cách
(cm)
Giá niêm yết
(vnđ/tấm)
GIÁ BÁN
Đệm dày 5 cm    
200 x 220 x 5(*)   25,815,000  Đây là bảng giá niêm yết sản phẩm của Công ty KYMDAN.
Để nhận được Giá bán tốt nhất + Tặng thêm quà Quý khách vui lòng  liên hệ hotline: 0982.677 666

 
200 x 200 x 5(*)   23,480,000
180 x 200 x 5   21,312,000
160 x 200 x 5   18,933,000
150 x 190 x 5   16,600,000
140 x 200 x 5   16,108,000
120 x 200 x 5   13,804,000
100 x 200 x 5   11,950,000
90 x 200 x 5   11,040,000
80 x 200 x 5     9,061,000
Đệm dày 7.5 cm Giá niêm yết
(vnđ/tấm)
200 x 220 x 7.5(*)   32,242,000
200 x 200 x 7.5(*)   29,323,000
180 x 200 x 7.5   26,610,000
160 x 200 x 7.5   23,537,000
140 x 200 x 7.5   20,253,000
120 x 200 x 7.5   17,716,000
100 x 200 x 7.5   14,947,000
Đệm dày 10 cm Giá niêm yết
(vnđ/tấm)
GIÁ BÁN
200 x 220 x 10 (*)   38,669,000  Đây là bảng giá niêm yết sản phẩm của Công ty KYMDAN.
Để nhận được Giá bán tốt nhất + Tặng thêm quà Quý khách vui lòng  liên hệ hotline: 0982.677 666

 
200 x 200 x 10   35,166,000
180 x 200 x 10   31,908,000
160 x 200 x 10   28,141,000
150 x 190 x 10   25,357,000
140 x 200 x 10   24,397,000
120 x 200 x 10   21,628,000
100 x 200 x 10   17,944,000
90 x 200 x 10   16,109,000
80 x 200 x 10   13,682,000
Đệm dày 12.5 cm  
160 x 200 x 12.5   33,472,000
Đệm dày 15 cm Giá niêm yết
(vnđ/tấm)
200 x 220 x 15(*)   53,187,000
200 x 200 x 15(*)   48,366,000
180 x 200 x 15   42,516,000
160 x 200 x 15   38,778,000
150 x 190 x 15( *)   34,603,000
140 x 200 x 15   33,221,000  Đây là bảng giá niêm yết sản phẩm của Công ty KYMDAN.
Để nhận được Giá bán tốt nhất + Tặng thêm quà Quý khách vui lòng  liên hệ hotline: 0982.677 666

 
120 x 200 x 15(*)   29,014,000
100 x 200 x 15( *)   23,943,000
90 x 200 x 15( *)   22,101,000
80 x 200 x 15(*)   19,342,000
Đệm dày 20 cm Giá niêm yết
(vnđ/tấm)
200 x 220 x 20  (*)   70,421,000
200 x 200 x 20  (*)   64,034,000
180 x 200 x 20    58,626,000
160 x 200 x 20    51,220,000
150 x 190 x 20  (*)   46,583,000
140 x 200 x 20  (*)   45,199,000
120 x 200 x 20  ( *)   38,690,000
100 x 200 x 20  (*)   31,781,000
90 x 200 x 20  (*)   29,478,000
80 x 200 x 20( *)   25,789,000

 

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT ĐỆM KYMDAN MASSAGE

     
Quy cách
(cm)
Giá niêm yết
(vnđ/tấm)
GIÁ BÁN
Đệm dày 6 cm    
200 x 220 x 6(*)      32,084,000  Đây là bảng giá niêm yết sản phẩm của Công ty KYMDAN.
Để nhận được Giá bán tốt nhất + Tặng thêm quà Quý khách vui lòng  liên hệ hotline: 0982.677 666

 
200 x 200 x 6(*)      29,179,000
180 x 200 x 6      26,838,000
160 x 200 x 6      23,539,000
150 x 190 x 6      21,206,000
140 x 200 x 6      20,707,000
120 x 200 x 6      17,483,000
100 x 200 x 6      14,728,000
90 x 200 x 6      13,803,000
80 x 200 x 6      11,819,000
Đệm dày 8.5 cm Giá niêm yết
(vnđ/tấm)
200 x 220 x 8.5(*)      38,520,000
200 x 200 x 8.5(*)      35,031,000
180 x 200 x 8.5      32,132,000
160 x 200 x 8.5      28,143,000
140 x 200 x 8.5      24,858,000
120 x 200 x 8.5      21,398,000
100 x 200 x 8.5      17,718,000
Đệm dày 11 cm Giá niêm yết
(vnđ/tấm)
GIÁ BÁN
200 x 220 x 11 (*)      44,956,000  Đây là bảng giá niêm yết sản phẩm của Công ty KYMDAN.
Để nhận được Giá bán tốt nhất + Tặng thêm quà Quý khách vui lòng  liên hệ hotline: 0982.677 666

 
200 x 200 x 11      40,883,000
180 x 200 x 11      37,426,000
160 x 200 x 11      32,747,000
150 x 190 x 11      29,967,000
140 x 200 x 11      29,007,000
120 x 200 x 11      25,313,000
100 x 200 x 11      20,708,000
90 x 200 x 11      18,870,000
80 x 200 x 11      16,437,000
Đệm dày 13.5 cm  
160 x 200 x 13.5      38,082,000
Đệm dày 16 cm Giá niêm yết
(vnđ/tấm)
200 x 220 x 16(*)      59,778,000
200 x 200 x 16(*)      54,357,000
180 x 200 x 16      48,043,000
160 x 200 x 16      43,391,000
150 x 190 x 16( *)      39,208,000
140 x 200 x 16      37,821,000  Đây là bảng giá niêm yết sản phẩm của Công ty KYMDAN.
Để nhận được Giá bán tốt nhất + Tặng thêm quà Quý khách vui lòng  liên hệ hotline: 0982.677 666

 
120 x 200 x 16(*)      32,689,000
100 x 200 x 16( *)      26,713,000
90 x 200 x 16( *)      24,874,000
80 x 200 x 16(*)      22,094,000
Đệm dày 21 cm Giá niêm yết
(vnđ/tấm)
200 x 220 x 21 (*)      76,700,000
200 x 200 x 21 (*)      69,741,000
180 x 200 x 21      64,162,000
160 x 200 x 21      55,817,000
150 x 190 x 21  (*)      51,194,000
140 x 200 x 21  (*)      49,805,000
120 x 200 x 21  ( *)      42,378,000
100 x 200 x 21  (*)      34,543,000
90 x 200 x 21  (*)      32,250,000
80 x 200 x 21( *)      28,557,000

Xin mời nhập nội dung...

popup

Số lượng:

Tổng tiền: